Uitgifteregistratie

Uitgifteregistratie

Uitgifteregistratie
Wilt u de uitgifte en inname van apparatuur aan medewerkers of externen bij tijdelijke projecten (bijvoorbeeld turnarounds) overzichtelijker en administratief eenvoudiger en efficiënter maken? Uitgifteregistratie, onderdeel van ons Online Klantenportal, biedt uitkomst.

Met Uitgifteregistratie krijgt u inzicht in waar welke apparatuur zich bevindt. U legt de verantwoordelijkheid voor borging van de gehuurde materialen bovendien bij de eindgebruikers. Het heeft een preventieve werking: doordat zij tekenen voor het in ontvangst nemen van de materialen en zij ook zicht hebben op de kosten, zullen zij veiliger met de materialen omgaan. Er is bovendien geen onduidelijkheid en discussie bij ontbrekende materialen.

Een voorbeeldsituatie:
Klant X heeft een tijdelijk project met 53 portofoons. Wat verbruikt betreft, wordt het project onderverdeeld in één set van 30 portofoons, één set van 20 portofoons en één set van 3 portofoons. Om dit te kunnen borgen, worden er drie uitgifteregistraties aangemaakt. De uitgiftes kunnen worden geregistreerd op aantallen, barcodes of serienummers. Hierbij is zowel scanning als handmatige invoer mogelijk. Uitgifteregistratie biedt de mogelijkheid om de uitgifteformulieren met daarop het logo van klant X en de handtekening van de eindgebruiker te printen of per e-mail te versturen.

  • Overzicht en efficiency bij de uitgifte en inname van apparatuur. 
  • Geen onduidelijkheid en discussie bij ontbrekende materialen, waardoor u de kosten hiervan ook bij de eindgebruiker in rekening kunt brengen. 

Het Full Service Concept van Flash

Wij bieden u service op maat, waarbij u zelf die componenten uit ons Full Service Concept selecteert waar u op dat moment behoefte aan heeft. Naast Uitgifteregistratie, onderdeel van het Online Klantenportal, bevat ons Full Service Concept: 

Toon meer