Solliciteren Bij Flash

Solliciteren bij Flash

Solliciteren bij Flash
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot het solliciteren bij Flash.

Solliciteren bij Flash 

U kunt op twee manieren solliciteren bij Flash. U kunt uw motivatie en CV direct per e-mail naar onze HR-afdeling versturen. U kunt ook het HR contactformulier op onze website gebruiken om uw motivatie en CV op te sturen. Uw sollicitatie komt dan eveneens per e-mail bij onze HR-afdeling terecht. 

Wij bewaren de sollicitatiegegevens van onze sollicitanten maximaal vier weken, tellend vanaf de einddatum van de sollicitatietermijn. Gedurende deze weken worden de sollicitaties bewaard in de e-mailbox van onze HR-afdeling. De sollicitaties worden bovendien tijdelijk op een beveiligde map op onze server geplaatst en gedeeld met de betrokken Manager.