Smart Devices

Smart devices

Smart devices
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot smart devices.

Smart devices

Ten aanzien van smart devices leggen wij een aantal persoonsgegevens van de gebruikers vast, namelijk de naam, het zakelijke telefoonnummer en e-mailadres en, indien van toepassing, het IP-adres en de actuele locatie op de werkvloer (GPS). Deze gegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor de smart devices. Na het verloop van het contract worden de contractgegevens gedurende 7 jaar bewaard in onze financiële administratie; de persoonsgegevens worden binnen 7 dagen verwijderd. 

Voor de smart devices die wij inclusief een SIM-kaart verhuren, geldt dat de gegevens ten aanzien van het belgedrag uitsluitend volgens de wettelijke normen door de provider worden bewaard.