Flash Smart Com

Push-to-Talk oplossing Flash Smart Com

Push-to-Talk oplossing Flash Smart Com
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot onze Push-to-Talk oplossing Flash Smart Com.

Push-to-Talk oplossing Flash Smart Com

Met onze Push-to-Talk oplossing, genaamd Flash Smart Com, kunt u lokaal, regionaal of landelijk communiceren. Altijd en overal, mét een hoge beschikbaarheid. Met Flash Smart Com bieden wij onze klanten communicatie als een dienst, op tijdelijke én op permanente basis. 

Wij leggen een aantal persoonsgegevens van de gebruikers van Flash Smart Com vast, namelijk de naam en het zakelijke telefoonnummer. Deze gegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na het verloop van het contract worden de contractgegevens gedurende 7 jaar bewaard in onze financiële administratie; de persoonsgegevens worden binnen 7 dagen verwijderd.