Wi Fi

Gebruikmaken van ons Wi-Fi netwerk

Gebruikmaken van ons Wi-Fi netwerk
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot uw gebruik van ons Wi-Fi netwerk. 

Gebruik van ons Wi-Fi netwerk

Tijdens een bezoek aan ons pand kunt u gratis gebruikmaken van onze Wi-Fi. Zodra u bent ingelogd op ons Wi-Fi netwerk worden er automatisch gegevens verzameld, zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi-netwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons WiFi-netwerk blokkeren. De bewaartermijn voor de gegevens die wij verzamelen bedraagt maximaal één jaar (of korter, indien de maximumcapaciteit is bereikt).