Smart Ok

Flash Smart OK - Uw OK-teams snel en efficiënt paraat

Flash Smart OK - Uw OK-teams snel en efficiënt paraat
Wilt u uw OK-teams sneller en efficiënter samenbrengen om de overlevingskansen van uw patiënten te vergroten en kosten te besparen? Met Flash Smart OK, een eenvoudig en efficiënt te bedienen platform, staan uw OK-teams snel en efficiënt paraat.

Hoe werkt Flash Smart OK?

  1. Wanneer een arts in overleg met een anesthesist heeft besloten om over te gaan tot opereren, dan geeft de arts de OK-medewerker opdracht tot het verzamelen van een OK-team. 
  2. De OK-medewerker maakt gebruik van het dashboard van Flash Smart OK om uit een lijst een aantal teamleden, het type ingreep en de mate van urgentie te selecteren en een bericht te verzenden. 
  3. De teamleden ontvangen ieder een gesproken bericht op hun mobile device. Bijvoorbeeld ‘Graag melden bij OK 1 voor een laparoscopische appendectomie’.
  4. De teamleden geven via de app aan wat de verwachte aankomsttijd is. Ondertussen bereidt de arts samen met de anesthesist de patiënt en de OK voor. Wanneer iedereen bij de OK is aangekomen, kan de operatie beginnen.

Gegarandeerd een compleet team

Flash Smart OK controleert automatisch of het minimum aantal teamleden zich beschikbaar heeft gesteld. Indien dit niet het geval is, wordt er automatisch een bericht verstuurd naar de verantwoordelijke. 

Betrouwbaar en controleerbaar

Flash Smart OK werkt ook wanneer een mobile device van één van de teamleden geen bereik heeft of op stil staat. De teamleden ontvangen ook onder deze omstandigheden het gesproken bericht, wat de ontvangst van de oproep zeer betrouwbaar en controleerbaar maakt.  

  • Snel en foutloos handelen door automatische scenario’s.
  • Met één druk op de knop alle teamleden bereiken.
  • Betrouwbare oproepen, doordat de gesproken berichten ook worden afgespeeld wanneer een mobile device geen bereik heeft of op stil staat. 

Gerelateerde cases

Wij stellen onszelf altijd tot doel om waarde toe te voegen voor onze klanten. Ontdek hoe onze oplossingen voor zorginstellingen bijdragen aan het realiseren van hun doelstellingen.