Smart Care

Flash Smart Care - Preventief uitluistersysteem

Flash Smart Care - Preventief uitluistersysteem
Vaak is aan het veranderend gedrag van de patiënt al te horen of zien dat het niet goed gaat met de patiënt. Wilt u hier preventief actie op ondernemen en de primaire zorgalarmering ‘voor zijn’? Flash Smart Care is een uitluistersysteem voor signalering van geluiden die een indicatie of vooraankondiging kunnen zijn van een verslechtering van de gezondheid van de patiënt.

De oplossing kan per ziekenhuisbed worden ingezet om geluiden real-time door te geven aan de verpleging. Die kan vervolgens preventief actie ondernemen door de patiënt de benodigde zorg te bieden of eerder een arts te alarmeren. 

Flash Smart Care kan worden gecombineerd met het gebruik van een webcam, zodat u, naast het uitluisteren, de situatie bij de patiënt visueel kunt beoordelen.

  • Preventief actie ondernemen.
  • Kan worden gecombineerd met webcam-gebruik, zodat de situatie van de patiënt ook visueel kan worden beoordeeld.
  • Optimale zorg voor patiënten.
  • Kostenbesparing.

Gerelateerde cases

Wij stellen onszelf altijd tot doel om waarde toe te voegen voor onze klanten. Ontdek hoe Flash Smart Care voor onze klanten bijdraagt aan het realiseren van hun doelstellingen.

Downloads

Download de leaflet over Flash Smart Care.