Flash Smart Alert

Flash Smart Alert - Applicatie voor alarmering en monitoring

Flash Smart Alert - Applicatie voor alarmering en monitoring
Het verloop van een calamiteit wordt bepaald door de mogelijkheid om te communiceren en in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. Flash Smart Alert zorgt ervoor dat uw BHV-organisatie snel en adequaat kan worden gealarmeerd in het geval van een calamiteit.

Centraal dashboard

Met het centrale Flash Smart Alert dashboard kunt u eenvoudig vaste teksten, eventueel aangevuld met vrij in te voeren tekst, versturen naar de Flash Smart Alert app. Uw BHV’ers ontvangen op de Flash Smart Alert app op hun smartphone zeer snel cruciale informatie over de aard en de locatie van de calamiteit.

Verzending alarmmeldingen

De alarmmeldingen kunnen zowel handmatig als geautomatiseerd worden verstuurd. Geautomatiseerde alarmmeldingen worden verstuurd op basis van vooraf vastgestelde scenario’s. Een scenario wordt in gang gezet door een extern systeem, bijvoorbeeld de brandmeldcentrale. Ook kan het scenario vanuit de app of vanaf een dashboard worden gestart. Afhankelijk van het type alarm (bijvoorbeeld brand) worden verschillende berichten automatisch gelijktijdig verstuurd naar verschillende (groepen) personen. Doordat een scenario automatisch in gang wordt gezet, houdt u tijdens een calamiteit de handen vrij en heeft u de gelegenheid om in te spelen op de onvoorziene gebeurtenissen die zich tijdens een calamiteit voordoen. Ook kunt u automatisch naburige organisaties informeren over uw calamiteit door middel van een SMS-bericht. Per incident kunt u ook een minimaal gewenst aantal hulpverleners opgeven, waardoor u uw BHV-organisatie niet onnodig belast

Ontvangst alarmmeldingen

De alarmberichten komen als push-berichten binnen op de smartphones van uw BHV’ers. Dit gebeurt op een vast volume, ook wanneer de smartphone in de vergadermodus staat of telefonisch in gesprek is. Pas nadat een BHV’er het alarmbericht heeft gelezen, stopt de alarmtoon op het mobiele apparaat.

Terugkoppeling naar het dashboard

Op het centrale dashboard kunt u realtime zien welke BHV’ers het bericht gelezen hebben. Wanneer de ontvangers een terugkoppeling geven, zullen ook deze terugkoppelingen overzichtelijk worden weergegeven.

Aanwezigheidsregistratie

Flash Smart Alert biedt realtime inzicht in de aanwezigheid of beschikbaarheid van uw BHV’ers via zowel de app als het dashboard. Hun aanwezigheid wordt geregistreerd op basis van een zogenoemde geofence op basis van GPS, gecombineerd met zichtbare WiFi-netwerken.

Koppelingen

Flash Smart Alert kan optioneel worden gekoppeld met diverse externe systemen, op basis van ESPA 444, I/O of Modbus. Het koppelen van externe systemen biedt als voordeel dat alarmeringen rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen en zonder misvattingen, bij de juiste BHV’ers terechtkomen. Zij kunnen daar direct op acteren, waardoor er meer tijd is om de gevolgen te beperken.

Rapportage

Naast realtime inzicht biedt de oplossing u ook historische informatie het verloop van uw incidenten, de bezetting van uw BHV per locatie en ontvangt de verantwoordelijke een email bij onderbezetting op een ingesteld tijdstip.

Downloads