Elo Flash Forward

Elektronische leeromgeving Flash Forward

Elektronische leeromgeving Flash Forward
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot onze elektronische leeromgeving Flash Forward.

Elektronische leeromgeving Flash Forward

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers niet weten hoe zij hun portofoon moeten gebruiken om zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn. Zij staan bovendien niet stil bij de consequenties van het niet goed opladen van de accu, het niet aanzetten van de portofoon of het niet activeren van de Man-Down functie. Het kan leiden tot onveilige situaties en zelfs tot dodelijke incidenten.

Om die reden hebben wij het kennis- en opleidingsplatform Flash Forward ontwikkeld. Flash Forward omvat onder meer een elektronische leeromgeving met daarop korte animaties die medewerkers op een makkelijke en toegankelijke manier leren om hun portofoon op een goede manier te bedienen. Elke animatie wordt afgesloten met een drietal vragen, gevolgd door een certificaat. 

Als u gebruik wilt maken van onze elektronische leeromgeving om uw medewerkers te trainen in veilig en efficiënt portofoongebruik, dan hebben wij een aantal gegevens van uw medewerkers nodig. Wij hebben het e-mailadres en de voor- en achternaam van uw medewerkers nodig om uw medewerkers als gebruikers aan te kunnen maken en hun persoonlijke inloggegevens per e-mail toe te sturen. 

De gegevens van uw medewerkers blijven opgeslagen in de elektronische leeromgeving zolang uw Flash Forward abonnement loopt. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van onze elektronische leeromgeving zullen wij het volledige account, inclusief alle contactgegevens van uw medewerkers, verwijderen. Indien één van uw medewerkers uit dienst gaat, zullen wij hem of haar op uw verzoek als gebruiker uit de applicatie verwijderen.