Flash Smart Control

Dispatch- en alarmeringsoplossing Flash Smart Control

Dispatch- en alarmeringsoplossing Flash Smart Control
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot onze dispatch- en alarmeringsoplossing Flash Smart Control.

Dispatch- en alarmeringsoplossing Flash Smart Control

Het verloop van een calamiteit wordt bepaald door de mogelijkheid om te communiceren en in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. Onze dispatch- en alarmeringsoplossing Flash Smart Control zorgt ervoor dat uw BHV’ers, beveiligers en coördinatoren snel en adequaat kunnen worden gealarmeerd in het geval van een calamiteit.

Met het centrale Flash Smart Control dashboard kunt u eenvoudig vaste teksten, eventueel aangevuld met vrij in te voeren tekst, versturen naar portofoons, pagers en/of smartphones. 

Als u gebruik wilt maken van Flash Smart Control om uw medewerkers te alarmeren in het geval van een calamiteit, dan hebben wij een aantal gegevens van uw medewerkers nodig. Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en de locatiegegevens tijdens een alarm. 

De gegevens van uw medewerkers blijven opgeslagen in Flash Smart Control zolang u hier gebruik van maakt. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van Flash Smart Control zullen wij het volledige account, inclusief alle contactgegevens van uw medewerkers, verwijderen.