Deelnemen Aan Een Kto

Deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek

Deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot uw deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek

Wij onderscheiden twee soorten klanttevredenheidsonderzoeken, namelijk het klanttevredenheidsonderzoek ‘Algemeen’ en het klanttevredenheidsonderzoek ‘Projecten’.

Klanttevredenheidsonderzoek ‘Algemeen’

Het klanttevredenheidsonderzoek ‘Algemeen’ voeren wij uit onder al onze klanten om te achterhalen op welke vlakken wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Als gewaardeerde klant heeft u hier een belangrijke rol in. Met uw input kunnen wij u nog beter van dienst zijn. We willen bovendien graag weten of de doorgevoerde verbeteringen naar aanleiding van het voorgaande klanttevredenheidsonderzoek voor u als klant merkbaar zijn. 

Het klanttevredenheidsonderzoek ‘Algemeen’ wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Aan het einde van de online enquête wordt aan u gevraagd of uw persoonlijke resultaten op naam aan ons mogen worden teruggekoppeld. Indien u hier bezwaar tegen heeft, worden u gegevens anoniem behandeld. Met deze gegevens gaat het onderzoekbureau uiterst zorgvuldig om. Wanneer u aangeeft dat uw gegevens wel op naam mogen worden teruggekoppeld, stelt u ons in staat om gerichte verbeteracties tot op klantniveau door te voeren. 

Klanttevredenheidsonderzoek ‘Projecten’

Het klanttevredenheidsonderzoek ‘Projecten’ voeren wij uit om een project te evalueren en te achterhalen op welke vlakken wij onze dienstverlening binnen een project kunnen optimaliseren. 

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken ‘Algemeen’ en ‘Projecten’ worden maximaal 5 jaar door ons bewaard.