Deelnemen Aan Een Flash Event

Deelnemen aan een event

Deelnemen aan een event
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot uw deelname aan een Flash event. 

Deelnemen aan een Flash event

Wij organiseren regelmatig events waarvoor klanten en leveranciers worden uitgenodigd. Elk jaar organiseren wij bijvoorbeeld Flash Experience (voorheen ‘het Partner Event’), elk oneven jaar de Flash Haringparty en elk even jaar de Flash Klantendag. 

Organisatorisch is het voor ons van belang om te weten wie er deelnemen aan deze events. Wij kunnen u van informatie voorzien over het programma en de locatie en wij kunnen u vlak voor het event een herinnering toesturen. Daarom hebben we voor deelname aan een event bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam, uw functie en uw voorkeuren ten aanzien van eventuele workshops tijdens het event. 

Daarnaast kan het voor ons erg interessant zijn om, in verband met evaluatie en opvolging, te achterhalen hoe u het event heeft ervaren en in welke oplossingen of diensten u interesse heeft getoond.

Deze gegevens leggen wij voor maximaal 10 jaar vast in ons CRM-systeem. 

Wilt u meer weten over waar uw gegevens worden opgeslagen of bij wie u moet zijn om uw gegevens te wijzigen of te wissen? Neem gerust contact met ons op.