Contact Met Onze Service Desk

Contact met onze Service Desk

Contact met onze Service Desk
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot contact met onze Service Desk. 

Contact met onze Service Desk

Bij onze Service Desk kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van reparaties, storingen en onderhoud.

Werkbonnen

De werkbonnen waarmee de Service Desk werkt, worden gevuld met informatie uit onze Flash-applicatie. Wat persoonsgegevens betreft gaat het om de naam en het zakelijke e-mailadres en (eventueel) telefoonnummer van de contactpersoon. Alle werkbonnen worden sinds 2014 opgeslagen in de Flash-applicatie. De werkbonnen blijven in de Flash-applicatie bewaard gedurende de looptijd van uw overeenkomst. Daarna worden de werkbonnen nog 7 jaar gearchiveerd.

E-mails

E-mails die u naar de Service Desk verstuurt, worden een jaar gearchiveerd en verdwijnen daarna automatisch uit de e-mailbox in Outlook.

Contracten

Onze Service Desk verzorgt ook het contractbeheer. Contracten worden vastgelegd in onze Flash-applicatie. Uw contracten zijn zichtbaar in het Online Klantenportal gedurende de tijd dat u een aansluiting heeft (doorgaans gedurende de looptijd van de overeenkomst). De contracten worden daarna nog 7 jaar gearchiveerd.