Planning

Contact met de Planning

Contact met de Planning
Iedere dag zetten wij ons in voor een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Dat doen wij met onze communicatieoplossingen en onze dienstverlening. En daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Die informatie vragen wij niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om uw privacy. En daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vindt u meer informatie over wat wij met uw gegevens doen in relatie tot contact met de Planning. 

Contact met de Planning

Onze afdeling Planning verzorgt de planning van onze Engineers voor onder meer onderhoud, assemblage, installaties en programmering van apparatuur. De medewerkers van deze afdeling zorgen er bovendien voor dat de juiste voorbereidingen getroffen zijn om de Engineers het werk correct uit te kunnen laten voeren. 

E-mails

E-mails die u naar onze afdeling Planning verstuurt, worden een jaar gearchiveerd en verdwijnen daarna automatisch uit de e-mailbox in Outlook. 

Documenten

De afdeling Planning slaat alle informatie over de randapparatuur die wij aan u hebben geleverd, zoals programmeersoftware of codepluggen, op in onze interne SharePoint-omgeving. Deze gegevens blijven binnen SharePoint bewaard, tenzij u ons verzoekt deze gegevens te verwijderen. 

Werkbonnen

De werkbonnen waarmee Planning werkt, worden gevuld met informatie uit onze Flash-applicatie. Wat persoonsgegevens betreft gaat het om de naam en het zakelijke e-mailadres en (eventueel) telefoonnummer van onze contactpersoon. Alle werkbonnen worden sinds 2014 opgeslagen in de Flash-applicatie. De werkbonnen blijven in de Flash-applicatie bewaard gedurende de looptijd van uw overeenkomst. Daarna worden de werkbonnen nog 7 jaar gearchiveerd.