Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence
Business Intelligence is een continu proces waarbij organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Onze klanten weten over welke informatie zij willen beschikken, wij weten wat daarvoor nodig is. We bundelen de data en presenteren het voor de klant in een heldere rapportage. 

Denk aan een Last-Seen rapportage op maat van een vloot van 600 ATEX portofoons, inclusief servicehistorie per portofoon, de actuele locatie en een plattegrond van de site. Deze rapportage gebruikt de klant om zijn kostbare assets beter te kunnen beheren en de levensduur te kunnen verlengen. 

Het Full Service Concept van Flash

Wij bieden u service op maat, waarbij u zelf die componenten uit ons Full Service Concept selecteert waar u op dat moment behoefte aan heeft. Naast Business Intelligence bevat ons Full Service Concept: