Motorola WAVE 3000

Maakt u gebruik van MOTOTRBO Connect Plus, Capacity Plus of Linked Connect Plus en wilt u buiten de geografische grenzen van uw eigen systeem communiceren? Of wilt u collega’s toegang verlenen die geen gebruik maken van een portofoon?

Motorola’s WAVE 3000 oplossing biedt u de mogelijkheid om verschillende devices, zowel analoge als digitale portofoons, in combinatie met uw telefooncentrale aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan iedereen met elkaar communiceren, ongeacht het device dat een medewerker gebruikt. Het verruimt de onderlinge communicatiemogelijkheden, bespaart op investering in portofoons én levert een efficiëntie- en productiviteitsverbetering op. 

Motorola WAVE 3000 werkt zowel op Android als iOS en heeft een versie waarbij u op de PC kunt inloggen; een soort meldkamerapplicatie. 

Downloads