Flash Smart Pyro

Flash Smart Pyro is een systeem voor signalering van broei in organisch materiaal, zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en restafval, voorafgaand aan brand en rookontwikkeling. Het heeft als doel om tijdig anticiperen mogelijk te maken en brand te voorkomen.

Met Flash Smart Pyro kunnen bijvoorbeeld afvalbergen met behulp van sensoren worden bewaakt op temperatuurniveau. Een te hoge temperatuur resulteert in een alarm naar Flash Smart Pyro, dat een alarm genereert naar de Flash Smart Pyro app. U kunt direct zien waar de broei gedetecteerd is en daarop anticiperen. 

Belangrijke kenmerken van Flash Smart Pyro:

  • Toegang tot alle binnengekomen meldingen (historie).
  • Mogelijkheid om per infraroodcamera te bepalen wie een melding moeten ontvangen.
  • Mogelijkheid om per sensor een alarmering te activeren of deactiveren, bijvoorbeeld wanneer er op dat moment geen afvalberg ligt op de betreffende locatie. 

Downloads