Flash Smart Care

Aan veranderend gedrag van de patiënt is vaak al te horen of zien dat het niet goed gaat met de patiënt. Met Flash Smart Care kunt u hier preventief actie op ondernemen en de primaire zorgalarmering ‘voor zijn’.

Flash Smart Care is een uitluistersysteem voor signalering van geluiden (denk aan kuchen of hoesten) die voorafgaan aan incidenten bij patiënten. De oplossing kan per ziekenhuisbed worden ingezet om signalen door te geven aan verpleegkundigen. Zij kunnen vervolgens preventief actie ondernemen door de patiënt de benodigde zorg te bieden of eerder een arts in te schakelen. Zij kunnen direct met elkaar communiceren om af te stemmen wie de noodzakelijke hulp verleent.

Belangrijke kenmerken van Flash Smart Care:

  • Uitluistersysteem voor signalering van geluiden die voorafgaan aan incidenten bij patiënten.
  • Kan worden gecombineerd met webcam-gebruik, zodat de situatie van de patiënt ook visueel kan worden beoordeeld.
  • Zorgt voor kostenbesparing doordat een verpleegkundige niet op een centraalpost hoeft te blijven zitten om de alarmen te horen en er preventief actie kan worden ondernomen. 

Gerelateerde cases

Ontdek hoe Flash Smart Care voor onze klanten bijdraagt aan het realiseren van hun doelstellingen.

Gerelateerde branches

Flash Smart Care is geschikt voor gebruik binnen de zorg. Ontdek wat wij nog meer voor zorginstellingen kunnen betekenen. 

Downloads