Privacy Statement & Disclaimer

Flash Private Mobile Networks verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepassing

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Flash Private Mobile Networks en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Flash Private Mobile Networks verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Flash Private Mobile Networks behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Flash Private Mobile Networks verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan onze bedrijfsevenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze eigen organisatie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of door Flash Private Mobile Networks hiervan per email op de hoogte stellen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. 

Cookies

De website www.flash-privatemobilenetworks.com plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Flash Private Mobile Networks na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Flash Private Mobile Networks gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser of via deze link, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren. 

Disclaimer

Flash Private Mobile Networks zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Flash Private Mobile Networks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Flash Private Mobile Networks geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Flash Private Mobile Networks behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flash Private Mobile Networks.