Atex
Nieuws -

Flash Smart Control | Voorbereid op de toekomst

Op grote schaal wordt het Internet of Things ingezet om productieprocessen te verbeteren en oplossingen te bieden rondom veiligheid. Deze technologie, waarbij sensoren gekoppeld worden aan Smart Control, biedt oplossingen op het gebied van beweging- en broeidetectie en allerlei vormen van alarmering. De koppeling zorgt voor efficiënte processen, kostenbesparing én voor extra veiligheid.

Flash Smart Control brengt alle procesinformatie en meldingen samen op één scherm. Mensen worden snel van informatie voorzien en naar de juiste locatie geleid. Extra functionaliteiten als Man-Down, GPS-locatiebepaling en Lone Worker Protection bieden medewerkers nog meer veiligheid. Dit is van levensbelang wanneer medewerkers direct hulp nodig hebben.

Flash Forward

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers niet weten hoe zij hun portofoon moeten gebruiken om zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn. Zij staan bovendien niet stil bij de consequenties van het niet goed opladen van de accu, het niet aanzetten van de portofoon of het niet activeren van de Man-Down functie. Het kan leiden tot onveilige situaties en zelfs tot dodelijke incidenten.

Flash Forward is een online leeromgeving voor de overdracht en uitwisseling van kennis. Door de trainingen en animaties blijft het kennisniveau van medewerkers continu hoog. Klik hier voor meer informatie.