Iso
Nieuws -

Flash behaalt ISO 9001:2015 certificering

Flash heeft de ISO-audits glansrijk doorstaan en is sinds eind mei 2017 officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd. Daarmee voldoet Flash aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement.

Het beleid van Flash is gebaseerd op kwaliteit en continuïteit. Deze ambitie is zichtbaar in ons portfolio van producten en diensten, de wijze waarop wij handelen en het feit dat wij onze prestaties bewaken en steeds verder willen verbeteren en uitbreiden. Dit met als doel om hoogstaande kwaliteit en betrouwbare oplossingen te leveren die bijdragen aan een 100% veilige en efficiënte werkomgeving bij onze klanten. Hoge klanttevredenheid en -loyaliteit staan bij Flash hoog in het vaandel.

Ons beleid is gebaseerd op:

  • Maximale klanttevredenheid en klantenbinding.
  • Het streven naar een optimale klantbeleving.
  • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
  • Borging en handhaving van onze kernwaarden.
  • Het creëren van een winstgevende organisatie waardoor continuïteit van onze activiteiten is gewaarborgd.
  • Het bieden van een veilige en efficiënte werkomgeving.


Monique van Praet, Quality Manager en Logistics Manager bij Flash: “Ons kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001:2015 norm is de vertaling van onze kernwaarden in procesvorm. Onze processen zijn een leidraad voor hoe wij als organisatie te werk gaan. Ze hebben als doel om risico’s in kaart te brengen en daarmee te verkleinen. Niet alleen risico’s voor onze klanten, die geleverd willen krijgen waar zij om gevraagd hebben, maar ook voor onze medewerkers, die hun werk zo efficiënt mogelijk moeten kunnen uitvoeren. ’Betrouwbaar’ is en blijft een belangrijke kernwaarde voor Flash: een klant moet op ons kunnen rekenen. En dat geldt ook voor collega’s onderling.”

Over ISO 9001

ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert. Bron: www.nen.nl.