Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Als organisatie streven we naar een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor iedereen door het bieden van één integrale toepassing voor data, spraak en technologie. Wij verbinden organisaties, mensen en systemen met behulp van communicatie oplossingen. Daarmee bieden wij continuïteit aan bedrijfsprocessen én maken wij bedrijfsprocessen veiliger, inzichtelijk en efficiënter.

In de strategie van Flash is verankerd:

  • het verbeteren van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het actief bevorderen van het welzijn van de medewerkers;
  • Het voeren van een VGM beleid en VCA certificering;
  • Een MVO beleid volgens ISO 26000, als vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Het bijdragen aan veiligheid en willen verbinden geven wij ook vorm door het aangaan van samenwerkingen met derden, waarin we iets terugdoen voor de maatschappij.

Zo sponsoren wij jaarlijks de Wereld Haven Dagen om te zorgen dat 400.000 bezoekers tijdens dit evenement een onbezorgde dag hebben. Met sponsorprojecten zoals Zeiljacht de Eendracht en recentelijk de Elf-steden zwemtocht, stellen we de communicatiemiddelen ter beschikking.

Flash heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteund in het kindvriendelijker maken van de verbandwisselkamer in het Maasstad Ziekenhuis. Middels deze, en tal van andere initiatieven geven wij uiting aan onze betrokkenheid.

We sponsoren individuele acties of goede doelen waar onze medewerkers zich in hun vrije tijd voor inzetten. Waarom? Omdat wij het met elkaar belangrijk vinden om belangeloos iets terug te doen voor de maatschappij.

Dit zijn steeds individuele projecten waarbij we zochten naar een manier om ons daarnaast ook structureel te verbinden met de samenleving door het actief ondersteunen van maatschappelijke instanties, niet alleen op landelijk niveau maar ook regionaal. Met onze Rotterdamse roots willen wij ook deel uitmaken van de Rijnmondse samenleving en ook iets terugdoen voor die samenleving.

Wij zijn dan ook trots om te melden dat wij als Flash een partnership zijn aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en met de stichting Rotterdam Zwemt. Twee samenwerkingen die aansluiten bij ons DNA “veiligheid bieden en verbonden zijn”. Beide organisaties draagt Flash een zeer warm hart toe omdat zij zich belangeloos inzetten voor de medemens in onze gemeenschap.