Innovatie & co-creatie

Flash Private Mobile Networks innoveert voortdurend en doet dit het liefst in samenspraak met haar klanten en businesspartners. Middels innovatiesessies worden nieuwe technologieën en toepassingen in de praktijk aan elkaar gekoppeld, getest en verder uitgewerkt tot een nieuwe oplossing. Door dit in co-creatie te doen met klanten en partners, ontstaat een proces waar een ieder zijn expertise inbrengt en mee kan denken over de nieuw te ontwikkelen oplossing. Op die manier werkt Flash heel gericht aan innovatie en de uitbreiding van haar portfolio, met de zekerheid dat deze naadloos aansluit bij de wensen van haar klanten.

Online Klantenportal

Een voorbeeld van co-creatie met onze klanten is de ontwikkeling van het Flash Online Klantenportal. Op basis van specifieke klantbehoeften zijn de functionaliteiten en menu-opties ingebouwd, getest en definitief opgeleverd. Het portal wordt gaandeweg steeds verder doorontwikkeld. Hoe meer gebruikers zich aansluiten, ook vanuit andere marktsegmenten, hoe meer toepassingen en wensen worden aangereikt die voor onze klanten waardevol zijn om binnen het portal te gaan gebruiken.

Business Intelligence

Een ander voorbeeld van co-creatie is de toepassing van Business Intelligence; een continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Onze klanten weten over welke informatie zij willen beschikken, Flash weet wat daarvoor nodig is en bundelt deze data en presenteert het in een heldere rapportage. Zo hebben we een aantal voorbeelden, waaronder een op maat gemaakte Last-Seen rapportage van een vloot van 600 ATEX portofoons, inclusief servicehistorie per portofoon, de actuele locatie en een plattegrond van de site. Deze rapportage gebruikt de klant om zijn kostbare assets beter te kunnen beheren en de levensduur te kunnen verlengen.