Bezoek Website

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging
ISO 27001 - Flash PMN levert bedrijfs- en missiekritische communicatie oplossingen. Bij calamiteiten is gegarandeerde communicatie een must. Medewerkers moeten kunnen rekenen op hun portofoon of smartphone, hun “life-line” in gevaarlijke omstandigheden. De communicatie-oplossingen van Flash spelen een vitale rol als het gaat om veiligheid en bedrijfszekerheid. Daarmee is 24/7 service en bereikbaarheid van Flash eveneens essentieel. Want mocht er iets mis gaan, dan moet er direct hulp vanuit de Flash organisatie geboden kunnen worden. Onder alle omstandigheden.

Om die reden is ons beleid gebaseerd op kwaliteit en continuïteit. Deze ambitie is zichtbaar in ons portfolio van producten en diensten, de wijze waarop wij handelen en het feit dat wij onze prestaties bewaken en steeds verder willen verbeteren en uitbreiden. Dit met als doel om hoogstaande kwaliteit en betrouwbare oplossingen te leveren die bijdragen aan een 100% veilige en efficiënte werkomgeving bij onze klanten.

Daarom kiezen wij naast de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 nu ook voor de ISO 27001:2013 norm. Met deze certificering laten wij zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom privacy en informatiebeveiliging én bovendien dat deze geborgd zijn binnen ons managementsysteem.

Wat betekent dit voor u?

  • Risico’s en incidenten terugdringen

Door de borging binnen ons managementsysteem vormt informatiebeveiliging een integraal onderdeel van onze organisatie en zijn wij scherp op eventuele beveiligingsrisico’s. Hierdoor kunnen wij bij calamiteiten snel optreden en de continuïteit van onze bedrijfsvoering en de 24/7 dienstverlening aan onze klanten beter borgen.

  • Betrouwbaarheid verhogen

Met de processen die Flash heeft ingericht voor het behalen van het ISO 27001 certificaat, kunnen wij borgen dat wij zorgvuldig met alle (klant)gegevenstypen omgaan en wet- en regelgeving naleven. Klantgegevens zijn beter beveiligd en risico’s worden verminderd. Op deze wijze geven wij invulling aan onze kernwaarden betrouwbaarheid en integriteit jegens onze klanten.

  • Onderscheid in de markt

Met het ISO 27001 certificaat zet Flash een extra stap op het gebied van informatiebeveiliging. Het certificaat is de bewijslast waarmee Flash aangeeft serieus bezig te zijn met informatiebeveiliging waardoor wij ons extra kwalificeren in de markt.